Monday , November 23 2020
Naslovna / ZANIMLJIVOSTI / Čudesna planeta / Zakon privlačenja se u stvari sastoji od ovih 7 zakona!
Ilustracija: beyondhomosapien.com

Zakon privlačenja se u stvari sastoji od ovih 7 zakona!

Svi su do sada čuli za zakon privlačenja, koji utiče na živote svih nas. To je jedan od 12 univerzalnih zakona, poput zakona jedinstva, vibracije, kompenzacije… A sam zakon privlačenja ili zakon atrakcije, satoji se od sedam manjih zakona.

To su:

  • zakon manifestacije
  • zakon magnetizma
  • zakon nepokolebljive želje
  • zakon delikatne ravnoteže
  • zakon harmonije
  • zakon ispravnog delovanja
  • zakon univerzalnog uticaja

Ovih sedam zakona, zajedno, čine zakon privlačenja. Što znači da nije dovoljno tek pozitivno razmišljati, jer to svi misle da rade. Da bismo bolje razumeli šta to znači pozitivno razmišljati i na taj način privući srećne okolnosti, pogledajmo bolje sedam zakona koji moraju da se zadovolje da bi bio zadovoljen i zakon privlačnosti.

Zakon manifestacije

Ovaj zakon nas upozorava da će se sve manifestovati. Dakle sve što postane sadržaj vašeg uma će se na ovaj ili onaj način manifestovati. Možete biti ubeđeni da razmišljate ispravno, ali manifestacija će na kraju pokazati. Niko ne može biti pozitivan bez prestanka, ali ako znamo da se sve manifestuje, sigurno nećemo tražiti zlo!

Zakon magnetizma

Sve što je u našim mislima stvara magnetizam koji privlači drugu stranu tih misli, odnosno, kao želja koja magnetski privlači ispunjenje. Ukoliko mislimo dobro o nečemu to nije dovoljno, potrebno je i da ga želimo da bismo aktivirali magnetizam, ali, želje su uvek ćudljive.

Kad krenete aktivno da želite u svojim mislima i magnetski privučete prvo energiju, počećete da se osećate kao da je samo korak potreban da se sve desi. Tada se mogu pojaviti razni strahovi u vezi sa ovom željom i njenim ostvarenjem. Oni će takođe magnetski delovati i morate ih savladati.

Foto-ilustracija: pixabay.com

Zakon nepokolebljive želje

Ovo je jako važan zakon koji možda na najbolji način opisuje zakon privlačnosti. Pozitivno razmišljanje može biti poput vetra koji duva čas ovako čas onako. Želja bi bila kretanje koje ne mora biti u skladu s tim vetrovima, a nepokolebljiva želja je kretanje napred kada nam u grudi bije oluja.

Ako nešto želim da se ostvari, verujem da hoće čak i onda kad me niko ne podržava, kad su svi protiv, kad sve liči da nema šanse. Ja i tada verujem u čudo s neba i nepokolebljivo želim da uspem. Tada zakon privlačnosti zaista deluje poput magneta, ali da bi se potpuno razumeo, potrebno je shvatiti i ostala četiri podzakona.

Zakon delikatne ravnoteže

Suprotnosti su zapravo supstancijalno jedinstvo, koje se može ispoljavati između dve krajnosti koje se nazivaju suprotnosti. Ono što je važno kod zakona delikatne ravnoteže, jeste da šta god da želimo, mi pokrećemo neku energiju i menjamo stvari. To na neki način znači da izbacujemo stvari iz ravnoteže, pravimo pokret, uzrokujemo neravnotežu.

Kada želite nešto teško da premestite, možete na o-ruk da ga podignete i cimnete u željenom pravcu, ali morate imati u vidu i gde će se sve završiti. Da li ćete teg samo baciti na pod ili ćete ga spustiti. Ako ga bacite, možda padne na nogu, ili se otkotrlja negde drugde.

Treba imati u vidu sve delikatne stvari i sile koje deluju kroz zakon privlačnosti, i ukoliko osetimo da stvari nisu u ravnoteži, treba da razmislimo koliko smo daleko od cilja, da li je već trebalo da se uravnoteži? Postavljajte sebi ta pitanja tokom privlačenja neke situacije da biste bili sigurni da neće doći do neželjenih kretanja i pravaca.

Ilustracija: pixabay.com

Zakon harmonije

Nije potrebno mnogo objašnjavati. Ovo je na neki način nastavak prethodnog zakona. Za privlačenje nekih situacija potrebno je kompleksno delovanje i aktivno razmišljanje može pokrenuti mnoge duhove. Isto kao kod prethodnog zakona, ovde treba imati u vidu harmoniju, jer mogu i pojedinačne stvari biti u ravnoteži, ali sve zajedno ipak biti u disharmoniji. To će postići rezultat, ali nećete biti zadovoljni postignutim.

Zakon ispravnog delovanja

Ipak je životno jedinstvo najvažnija stvar na svetu i svaki pojedinačni oblik života ne sme ugroziti to jedinstvo. Opet, različiti oblici života često ugrožavaju jedan drugog i na neki način, svaki novi oblik ugrožava stari, ali tu mora postojati red. Zato postoji zakon ispravnog delovanja.

To je zakon koj govori da će jedinstvo života, prelazeći z oblika u oblik, doći do nekog savršenijeg oblika. Da će sve biti još životnije. Dakle, ako poštujete zakon ispravnog delovanja, znači da, tokom ostvarivanja cilja, pomažete drugima i vodite računa o drugim stvarima koje nemaju veze s vašim željama.

Zakon univerzalnog delovanja

Ako uzimamo zakon privlačenja usvoje ruke, moramo imati u vidu i zakon univerzalnog delovanja. Ako niste naučnik, umetnik, inovator ili stvaralac u nekom drugom obliku, vaše delovanje nije univerzalno.

Ipak, ako aktivno mislite o nečemu i svesno ga prizivate, onda postajete i neka vrsta univerzalnog delatnika, poput umetnika ili naučnika. Dakle, ovde samo treba imati u vidu sledeću stvar – kako ono što sad privlačim deluje na celo čovečanstvo, kakav dobar efekat može imati? Budite humani i zakon privlačnosti će raditi bolje, jače i preciznije.

Novo doba

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *