Tuesday , December 1 2020
Naslovna / ZANIMLJIVOSTI / Čudesna planeta / ŠTA JE AURA? Energetski omotač koji sadrži sve informacije o našem životu
Foto-ilustracija: pixabay.com

ŠTA JE AURA? Energetski omotač koji sadrži sve informacije o našem životu

Aura predstavlja energetsko polje koje okružuje svaki materijalni oblik. Sve što ima atomsku strukturu poseduje auru. Svaki atom predstavlja elektrone i protone, koji su u neprekidnom pokretu. Ovi elektroni i protoni su električne i megnetne energetske vibracije. Atomi živih bića su mnogo aktivniji od atoma nežive materije. Zbog toga su energetska polja biljaka, životinja i ljudi lakše uočljiva.

Ljudska aura predstavlja energiju koja okružuje ljudsko telo. Kroz istoriju umetnici često prikazuju oreole oko drevnih mistika i prosvetitelja. Duhovno emitovanje oko glave je lako uočljivo kod pojedinca. Što ste zdraviji, jača svetlost će zračiti iz vašeg tela. Oreol je simbol duhovnog prosvetljenja. Kod zdrave osobe aura ima eliptični ili ovalni oblik koji okružuje telo i proteže se 2-3 metra izvan tela. Oblik, veličina boja i jasnoća ovih boja ukazuje na određene stvari povezane sa telesnim, emotivnim, mentalnim i duhovnim blagostanjem osobe.

Aura je unikatna za svaku osobu. Složena je i menja se u svakom trenutku. Kada posmatramo nešto kroz svoja čula, ova informacija se obrađuje u mozgu i stiče značaj. Mozak neprekidno prenosi izabrane električne i hemijske signale niz kičmenu moždinu, oko ovih signala su formirana energetska polja koja utiču na našu auru i menjaju je trajno. Čak i misao pogađa auru, bez obzira da li vidite žuto ili mislite o tome nema razlike za mozak i sprovode se isti procesi.

Aura sadrži vrlo detaljne informacije o nama. Čitajući to možemo razumeti prošle događaje u našim životima. Možemo ući u trag fizičkim problemima koje smo imali i onima koji dolaze.

Što ste zdraviji vaša energija će biti otpornija i vaša aura će se proširiti sve više izvan fizičkog tela. Što je snažnije vaše polje aure više energije ćete imati da uradite stvari koje trebate. Jaka aura teško može biti pod uticajem spoljne sile.

Slaba aura je ona koja dopušta da spoljašnji uticaji mogu uticati na nju. Rezultat toga mogao bi biti da budete lako izmanipulisani i mnogo lakše se zamarate. Oslabljene aure dovode do osećaja neuspeha, zdravstvenih problema i neefikasnosti u većini situacija.

Kako aura izgleda?

Mi u stvari ne vidimo auru, ona ne postoji u fizičkoj ravni materije, nego na duhovnom nivou, koji je sačinjen od visokih frekvencija. Kada naučite da vidite auru, vi je pre osetite a posle protumačite kroz viziju.

Zamislite prostor ispunjen svetlošću, energija protiče u svetlim bojama koje su u stalnom pokretu. To je kako se životna energija kreće oko nas a mi smo u njenom centru.

Semjon Kirilian, ruski pronalazač i istraživač je 1939. godine razvio način da snimi auru i sproveo niz eksperimenata da proučava različite aure živih bića. On je otkrio da bolesti mogu biti otkrivene preko aure pre nego što se pokažu na telu. Koristeći ovaj metod osoba se može lečiti pre nego što razvije bolest.

Kirilianova fotografija je fotografija dodira gde je osoba(objekt) u direktnom dodiru sa fotofilmom postavljenom na metalnoj ploči sa visokovoltažnim elektricitetom i visokom frekvencijom. Moderne aura kamere koriste senzore koji rade po principu kirilijanove fotografije. Više je objašnjeno u videu:

Energija tela (ili aura) ima 7 glavnih slojeva, svaki od njih odgovara fizičkom, mentalnom, emotivnom i duhovnom stanju čoveka. Ovi slojevi prenose informacije između tela (kroz sistem čakri) i neposredne spoljašnje sredine. Slojevi imaju ovalni oblik i raspoređeni su jedan unutar drugog. Svaki sloj ili nivo je energetsko polje različitih vibracija. Kao sa sistemom čakri, ima mnogo slojeva (preko 50), ali oni nam nisu bitni dok smo u fizičkom životu. Svaki sloj aure odgovara jednoj čakri.

Tri manja astralna sloja su povezana sa fizičkom manifestacijom i služe da formirate svoju ličnost. Takođe se veruje da počinju da se razvijaju u trenutku začeća i nestaju u trenutku smrti.

Novo doba

Pročitaj još

SVETLOSNA SFERA: Tehnika koja vas štiti od negativne energije

Moderno doba odvojilo je čoveka od prirode i prirodnih procesa tokom kojih se čovek ranijeg …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *